Kastellskolan

Åk 1 – Härnösands kretsloppspark, kollektivtrafik eller gångstånd

Åk 2 – Vattenverket, kollektivtrafik eller gångstånd

Åk 3 – Avloppsreningsverket, kollektivtrafikeller gångstånd

Åk 4 – Härnösands energipark, kollektivtrafik eller gångstånd

Åk 5 – Vindkraft, boka transport

Åk 6 – Kräftvärmeverket, kollektivtrafik eller gångstånd