Brännaskolan

Åk 1 – Härnösands kretsloppspark, gångavstånd eller kollektivtrafik (Buss linje 14,24)

Åk 2 – Vattenverket, gångsavstånd eller kollektivtrafik (Buss linje 14,24)

Åk 3 – Avloppsreningsverket, gångsavstånd eller kollektivtrafik (Buss linje 14,24)

Åk 4 – Härnösands energipark, gångsavstånd eller kollektivtrafik (Buss linje 14,24)

Åk 5 – Vindkraft, boka transport

Åk 6 - Kraftvärmeverket, gångsavstånd eller kollektivtrafik (Buss linje 14,24)