Älandsbro skola

Åk 1 – Härnösands kretsloppspark, kollektivtrafik (Buss linje 516 517 518) eller boka transport

Åk 2 – Vattenverket, kollektivtrafik (Buss linje 516 517 518) eller boka transport

Åk 3 – Avloppsreningsverket, kollektivtrafik (Buss linje 516 517 518) eller boka transport

Åk 4 – Härnösands energipark, kollektivtrafik (Buss linje 516 517 518) eller boka transport

Åk 5 – Vindkraft, boka transport

Åk 6 – Kraftvärmeverket, kollektivtrafik (Buss linje 516 517 518) eller boka transport