Skolprogram för grundskolan F-åk 6 — bokning och vägledning

Målet är att HEMAB ska bidra till att barn i grundskola F-åk 6 genom studiebesök och undervisningsmaterial får ökande kunskaper om energi, miljö och teknik på ett sådant vis att då de går ut åk 6 är mer nyfikna och kunniga i dessa viktiga samhällsfunktioner.

Du bokar ditt studiebesök via länken under respektive årskurs i vänsterspalten. 

Ett studiebesök är uppdelat i tre delar: Innan - Under - Efter.

1. Innan besöket - väck intresset!

Eleverna förbereds inför besöket genom att ansvarig lärare laddar ner det material som finns här på webbsidan under rubriken "Material inför studiebesök". Det ger eleverna möjlighet att skapa en bild av vad besöket kommer handla om och gör dem mer motiverade att genomföra studiebesöket.

2. Under besöket - säkerheten främst

Vid studiebesöket guidas gruppen av HEMABs personal genom våra anläggningar. Beroende på årskurs genomförs studiebesöket vid:

  • Återvinningslek Förskoleklass
  • Kretsloppspark (åk 1)
  • Vattenverket (åk 2)
  • Reningsverket (åk 3)
  • Energiparken (åk 4)
  • Vindkraftverken (åk 5)
  • Kraftvärmeverket (åk 6)

När ni besöker våra anläggningar är säkerheten viktig. När så behövs kommer eleverna därför förses med varselväst och hjälm. Eftersom besöken genomförs på skoltid ligger det övergripande ansvaret för elevernas säkerhet hos skolans personal som medverkar vid besöket. Läs igenom och signera säkerhetsdokumentet inför besöket. Du hittar dokumentet i vänsterspalten på den här sidan eller på din skola.

3. Efter besöket - fördjupade kunskaper

Efter genomfört studiebesök arbetar eleverna vidare med ett studiematerial som är relaterat till studiebesöket.

Materialet, som kan bestå av frågor, filmer, experiment i kombination med lärarens berättande, används för att ytterligare ge eleverna kunskaper kopplade till studiebesöket. Ett utvärderingsbart moment ska finnas också, så att klassläraren kan bedöma i vilken grad eleven har tagit till sig av upplevelsen och dess innehåll.

Ett fjärde steg i Technichus regi

Technichus ansvarar för att erbjuda ytterligare fördjupningar inom de olika teman som HEMAB genomför i steg 1-3. Detta kan ske genom laborationer, experiment eller andra aktiviteter. Detta steg 4 är fristående från steg 1-3 och genomförs och ansvaras för av Technichus.