Hitta till Vindkraftverken

Våra anläggningar finns i olika delar av Härnösand. Nedan ser du en kartbild där platsen för studiebesök vid vindkraftverken är utmärkt. Klicka på kartan för att få upp den i Google maps.

Om anläggningen inte ligger på gångavstånd i förhållande till skolan ska i första hand kollektivtrafik användas som transportmedel. HEMAB bistår endast med transport till eller från de skolor som ligger för långt ifrån anläggningen för att eleverna med hänsyn till ålder, avstånd eller avsaknad av kollektivtrafik kan förväntas ta sig dit på egen hand. Läs mer om detta under fliken transporter i vänsterkant.

Vindkraftverken ligger uppe på Vårdkasberget, eller närmare bestämt på Bräntberget. Klicka på bilden för att få upp en större karta.