Åk 2 Vattenverket

Studiebesöket utgörs av en rundvandring där hela reningsprocessen beskrivs - från råvatten via sedimentering och filtrering till desinficering och färdigt dricksvatten.