Examensjobb

Här publicerar vi våra ex-jobb som finns tillgängliga att söka på HEMAB.

Ekonomi

Internbank

Elnät

Optimering av underhåll

Verifiera nätberäkningar i NIS systemet DP Power

Utveckling och projekt

Implementation av livscykelanalys som stöd för hållbar verksamhetsutveckling

Logistikeffektivisering i fordonsflottan för tunga fordon

Nya affärstjänster

Optimering av verksamhetsledningssystem

Utredning av marknadspotenial med Biogödsel

Utredning av materialflöden

Egna förslag på ex-jobb

Om du har ett område eller ämne som du brinner för och tror att HEMAB skulle vara intresserade av att samarbeta med dig, då kan du naturligtvis komma med ett eget förslag på vad ditt ex-jobb ska innehålla.

Lämna din intresseanmälan på sidan 'Intresseanmälan skola och studiebesök'