Praktik och examensarbete

Vi vill bemöta dig på bästa sätt! Som student finns det möjlighet att praktisera hos oss. Vi samarbetar med grundskolan, gymnasium och universitet/högskola.

Du är morgondagens medarbetare, känner till aktuella trender och är nyfiken på arbetslivet inom din bransch.

För praktik Lärande I Arbete (LIA) kopplat till Yrkeshögskolan önskar vi få din ansökan så tidigt som möjligt, men senast 4 veckor före praktikperiodens start. Framförhållningen är viktig för att vi ska ha en chans att sortera och vid behov bedöma alla inkomna ansökningar.

Tillsammans kan vi finna många spännande ämnen att skriva examensarbete om och uppsatser i. Har du en idé - tveka inte att kontakta oss.