Om PUL - Personuppgiftslagen (SFS 1998:204)

Vi lägger stor vikt vid datasäkerhet. Här kan du läsa om det vi gör för att uppnå optimal säkerhet med dina personuppgifter.

Dina personuppgifter samlas in av oss för att säkra kundrelationen mellan dig och oss. Det handlar bland annat om att vi ska kunna skicka fakturor och annan information till rätt mottagare.

Vid alla databehandling (insamling, bearbetning, överföring etc) följer vi lagstadgade föreskrifter (Personuppgiftslagen SFS 1998:204).

Du som kund har rätt att invända mot att dina personuppgifter sparas i direktmarknadsföringssyften.

Du har även rätt att justera dina uppgifter om de förändras (adress, telefonnummer etc).

Du har även rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka information om de uppgifter som finns sparade om dig och för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas.   

För att få information om dina uppgifter eller justering av uppgifterna skickar du en skriftlig och undertecknad begäran. Kom ihåg att ange ditt personnummer. Begäran skickas till: HEMAB, Personuppgiftsombudet, Box 304, 871 26 Härnösand.

Vi ägs till 100 procent av Härnösands kommun och lyder under offentlighetsprincipen.