Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

35.7 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

8.5 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

2.5 MW

Temperatur

2.0°C

Vind

12.0 m/s

Vindriktning

297.2382 grader

Effekt

2,513.4 kW

Produktion i år

938.4 MWh

Vindkraft Solumsklinten

2.5 MW

Temperatur

2.0°C

Vind

11.7 m/s

Vindriktning

297.4333 grader

Effekt

2,480.8 kW

Produktion i år

1,173.8 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.6 MW

Temperatur

4.0°C

Vind

15.9 m/s

Vindriktning

297.4333 grader

Effekt

609.0 kW

Produktion i år

165.1 MWh