Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

4.3 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

0.0 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

0.0 MW

Temperatur

26.8°C

Vind

3.5 m/s

Vindriktning

31.1764 grader

Effekt

0.0 kW

Produktion i år

4,686.0 MWh

Vindkraft Solumsklinten

0.0 MW

Temperatur

26.1°C

Vind

4.2 m/s

Vindriktning

72.34257 grader

Effekt

1.7 kW

Produktion i år

4,060.8 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

-0.0 MW

Temperatur

26.0°C

Vind

1.8 m/s

Vindriktning

72.34257 grader

Effekt

-1.0 kW

Produktion i år

512.5 MWh

Elkonsumtion

13.4 MW

Sammanlagd elkonsumtion hos alla våra elnätkunder inom Härnösand Elnät just nu.