Ekologisk hållbarhet tillsammans

Nu tar vi hållbarhetsfrågorna vidare genom att engagera alla våra medarbetare i vårt kommande arbete.

Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss på HEMAB – det visade inte minst den utmärkelsen vi blev tilldelade som jag berättade om i mitt förra blogginlägg.


Nu har vi tagit arbetet med den ekologiska hållbarheten ytterligare ett stort steg framåt. I vårt medarbetarprogram HEMAB 360° har vi, samtliga HEMAB-anställda, träffats för att tillsammans konkretisera vår vision ”Vi skapar innovativ samhällsnytta för ett attraktivt och hållbart Härnösand” ur en ekologisk synvinkel.


Sammantaget har våra medarbetare kommit med idéer, innovationer och inspel inom inte mindre än 50 olika områden – ett fantastiskt engagemang! Kraften i att samla hela företaget, kollegor från olika affärsområden med olika erfarenheter och kunskaper, har stundtals varit överväldigande vilket ger oss en bra plattform att stå på i vårt ständiga förbättringsarbete.


Vi har vänt och vridit på stort och smått och redan nu påbörjat vår resa mot ett ännu starkare varumärke – helt enkelt ett ännu bättre HEMAB. Du som kund och medborgare i Härnösand kommer få vara med på den resan och vi kommer löpande berätta vart vi är på väg och hur långt vi har kommit tillsammans.

Med detta vill jag också passa på att önska samtliga kunder en riktigt varm och skön sommar!