Sponsring

Välkommen att söka sponsring hos oss. Var kreativ och nytänkande. Då ökar chansen att vi hittar ett givande samarbete tillsammans.

Om HEMAB:s sponsring

Sponsring är en affärsmässig överenskommelse där båda parter har ett ömsesidigt utbyte och känner att man är vinnare. Sponsringsprojekt med HEMABs medverkan ska kännetecknas av affärsmässighet, lokal förankring och framåtsträvan samt innehålla en väl avvägd motprestation av sponsringstagaren. Lyckad sponsring skapar glädje och positiva känslor, vilket är något vi vill associera vårt varumärke med.

Traditionell sponsring där motprestationen är en skylt på vägg eller en logga i programblad anser vi inte är kreativt och nytänkande. Lägg energi på att klura ut enkla men ändå innovativa förslag.
 
HEMAB:s sponsring ska vara fördelad över vårt geografiska verksamhetsområde och vara väl balanserad mellan idrott, kultur och evenemang, gärna med tyngdpunkt på ungdomsverksamhet. Verksamheter med politiska eller religiösa undertoner avstår vi oss från att sponsra. Planering och god framförhållning är viktigt.

Lokal förankring

Företaget har sin huvudsakliga utkomst inom Härnösands Kommun. På samma sätt ska sponsring vara riktad till förmån för detta område och boende där.

Framåtsträvan

Sponsringsobjekt med tydlig fokus på förbättring av vår region och som visar potential för tillväxt framhålls extra. Ungdom är likaså framtiden.

Motprestation

Pengar betalas inte ut till motpart utan någon för HEMAB intressant motprestation. Motprestationer HEMAB erbjuds i ett sponsringsprojekt bör uppfylla något/några av följande krav:

  • HEMAB når ut med en tydlig och positiv profilering till en väl definierad målgrupp.
  • HEMAB erbjuds aktiviteter som kommer kunder och/ eller personalen till godo.
  • Sponsringsprojektet ger en positiv publicitet där HEMAB:s engagemang, profil och budskap framträder tydligt, gärna exklusivt.