Ansökan om vindkraftpeng

Här kan föreningar, organisationer och aktivitetssamordnare ansöka om att ta del av de så kallade "vindkraftpengarna" som genom beslut i bolagets styrelse finns avsatta och som ska bidra till att utveckla Vårdkasenområdet. 

Sista ansökningsdag är söndag 15 april 2018 (årligt återkommande ansökningsförfarande).

Läs först informationen här innan ni skickar in ansökan.