Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

37.7 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

9.4 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

2.4 MW

Temperatur

-2.4°C

Vind

9.2 m/s

Vindriktning

297.1871 grader

Effekt

2,428.4 kW

Produktion i år

1,289.0 MWh

Vindkraft Solumsklinten

2.5 MW

Temperatur

-2.5°C

Vind

16.0 m/s

Vindriktning

298.2983 grader

Effekt

2,532.3 kW

Produktion i år

1,244.2 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.5 MW

Temperatur

-1.0°C

Vind

14.0 m/s

Vindriktning

298.2983 grader

Effekt

549.0 kW

Produktion i år

156.2 MWh

Elkonsumtion

12.2 MW

Sammanlagd elkonsumtion hos alla våra elnätkunder inom Härnösand Elnät just nu.