Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

24.9 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

6.1 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

0.7 MW

Temperatur

12.4°C

Vind

8.3 m/s

Vindriktning

81.14387 grader

Effekt

664.7 kW

Produktion i år

2,732.3 MWh

Vindkraft Solumsklinten

0.4 MW

Temperatur

11.7°C

Vind

6.1 m/s

Vindriktning

72.13599 grader

Effekt

392.9 kW

Produktion i år

2,843.0 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.0 MW

Temperatur

12.0°C

Vind

5.4 m/s

Vindriktning

72.13599 grader

Effekt

47.0 kW

Produktion i år

371.2 MWh

Elkonsumtion

12.2 MW

Sammanlagd elkonsumtion hos alla våra elnätkunder inom Härnösand Elnät just nu.