Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

21.1 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

1.6 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

1.0 MW

Temperatur

5.0°C

Vind

7.1 m/s

Vindriktning

154.809 grader

Effekt

983.7 kW

Produktion i år

2,547.1 MWh

Vindkraft Solumsklinten

0.9 MW

Temperatur

4.9°C

Vind

8.6 m/s

Vindriktning

164.9734 grader

Effekt

874.3 kW

Produktion i år

3,066.7 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.2 MW

Temperatur

6.0°C

Vind

8.5 m/s

Vindriktning

164.9734 grader

Effekt

154.0 kW

Produktion i år

516.7 MWh