Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

7.0 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

0.0 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

0.5 MW

Temperatur

13.1°C

Vind

7.1 m/s

Vindriktning

96.08932 grader

Effekt

497.6 kW

Produktion i år

4,385.8 MWh

Vindkraft Solumsklinten

0.7 MW

Temperatur

12.9°C

Vind

8.7 m/s

Vindriktning

92.92229 grader

Effekt

715.9 kW

Produktion i år

4,761.3 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.2 MW

Temperatur

14.0°C

Vind

8.1 m/s

Vindriktning

92.92229 grader

Effekt

168.0 kW

Produktion i år

811.8 MWh