Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

35.0 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

8.1 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

0.4 MW

Temperatur

-1.1°C

Vind

7.0 m/s

Vindriktning

343.5112 grader

Effekt

394.7 kW

Produktion i år

8,263.5 MWh

Vindkraft Solumsklinten

0.4 MW

Temperatur

-1.2°C

Vind

6.8 m/s

Vindriktning

324.6093 grader

Effekt

417.3 kW

Produktion i år

7,675.4 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.0 MW

Temperatur

-1.0°C

Vind

5.0 m/s

Vindriktning

324.6093 grader

Effekt

48.0 kW

Produktion i år

1,070.0 MWh

Elkonsumtion

12.2 MW

Sammanlagd elkonsumtion hos alla våra elnätkunder inom Härnösand Elnät just nu.