Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

5.3 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

0.0 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

0.0 MW

Temperatur

14.5°C

Vind

2.5 m/s

Vindriktning

63.16015 grader

Effekt

0.0 kW

Produktion i år

3,688.8 MWh

Vindkraft Solumsklinten

0.0 MW

Temperatur

13.9°C

Vind

2.8 m/s

Vindriktning

51.18145 grader

Effekt

0.0 kW

Produktion i år

3,820.5 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.0 MW

Temperatur

15.0°C

Vind

1.6 m/s

Vindriktning

51.18145 grader

Effekt

0.0 kW

Produktion i år

524.7 MWh

Elkonsumtion

12.2 MW

Sammanlagd elkonsumtion hos alla våra elnätkunder inom Härnösand Elnät just nu.