Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

35.0 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

9.1 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

0.2 MW

Temperatur

4.6°C

Vind

5.8 m/s

Vindriktning

205.0193 grader

Effekt

184.9 kW

Produktion i år

5,521.8 MWh

Vindkraft Solumsklinten

0.2 MW

Temperatur

4.5°C

Vind

5.8 m/s

Vindriktning

204.3169 grader

Effekt

176.6 kW

Produktion i år

5,695.3 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.0 MW

Temperatur

4.0°C

Vind

4.7 m/s

Vindriktning

204.3169 grader

Effekt

17.0 kW

Produktion i år

780.6 MWh

Elkonsumtion

12.2 MW

Sammanlagd elkonsumtion hos alla våra elnätkunder inom Härnösand Elnät just nu.