Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

32.5 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

6.6 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

2.5 MW

Temperatur

3.7°C

Vind

13.1 m/s

Vindriktning

253.2442 grader

Effekt

2,540.5 kW

Produktion i år

694.2 MWh

Vindkraft Solumsklinten

2.5 MW

Temperatur

3.5°C

Vind

10.4 m/s

Vindriktning

253.0948 grader

Effekt

2,486.4 kW

Produktion i år

731.2 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.5 MW

Temperatur

5.0°C

Vind

10.3 m/s

Vindriktning

253.0948 grader

Effekt

478.0 kW

Produktion i år

130.6 MWh

Elkonsumtion

12.2 MW

Sammanlagd elkonsumtion hos alla våra elnätkunder inom Härnösand Elnät just nu.