Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

20.4 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

3.5 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

1.1 MW

Temperatur

7.7°C

Vind

9.1 m/s

Vindriktning

287.9948 grader

Effekt

1,149.4 kW

Produktion i år

6,778.1 MWh

Vindkraft Solumsklinten

1.5 MW

Temperatur

7.4°C

Vind

10.5 m/s

Vindriktning

279.3412 grader

Effekt

1,452.2 kW

Produktion i år

6,115.3 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.3 MW

Temperatur

9.0°C

Vind

8.5 m/s

Vindriktning

279.3412 grader

Effekt

317.0 kW

Produktion i år

847.3 MWh

Elkonsumtion

12.2 MW

Sammanlagd elkonsumtion hos alla våra elnätkunder inom Härnösand Elnät just nu.