Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

3.9 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

0.0 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

2.5 MW

Temperatur

17.7°C

Vind

12.6 m/s

Vindriktning

165.2469 grader

Effekt

2,531.9 kW

Produktion i år

5,184.4 MWh

Vindkraft Solumsklinten

2.5 MW

Temperatur

17.5°C

Vind

13.9 m/s

Vindriktning

157.5332 grader

Effekt

2,497.2 kW

Produktion i år

4,573.8 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.4 MW

Temperatur

19.0°C

Vind

12.2 m/s

Vindriktning

157.5332 grader

Effekt

442.0 kW

Produktion i år

589.0 MWh

Elkonsumtion

13.5 MW

Sammanlagd elkonsumtion hos alla våra elnätkunder inom Härnösand Elnät just nu.