Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

21.2 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

0.0 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

1.0 MW

Temperatur

10.1°C

Vind

9.1 m/s

Vindriktning

204.0253 grader

Effekt

957.9 kW

Produktion i år

5,672.0 MWh

Vindkraft Solumsklinten

1.0 MW

Temperatur

10.0°C

Vind

9.6 m/s

Vindriktning

208.4118 grader

Effekt

981.6 kW

Produktion i år

5,990.4 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.1 MW

Temperatur

10.0°C

Vind

7.3 m/s

Vindriktning

208.4118 grader

Effekt

96.0 kW

Produktion i år

1,006.7 MWh