Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

8.9 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

0.0 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

0.0 MW

Temperatur

13.8°C

Vind

4.0 m/s

Vindriktning

245.6254 grader

Effekt

49.2 kW

Produktion i år

4,568.9 MWh

Vindkraft Solumsklinten

0.0 MW

Temperatur

13.8°C

Vind

3.2 m/s

Vindriktning

234.2913 grader

Effekt

33.0 kW

Produktion i år

2,620.3 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.0 MW

Temperatur

14.0°C

Vind

2.7 m/s

Vindriktning

234.2913 grader

Effekt

0.0 kW

Produktion i år

651.5 MWh

Elkonsumtion

12.2 MW

Sammanlagd elkonsumtion hos alla våra elnätkunder inom Härnösand Elnät just nu.