Aktuell produktion i HEMAB just nu!

Nedan presenteras aktuell driftdata från några av våra anläggningar. Uppdatering sker varje minut (var 10:e minut för lilla vindkraftverket på Vårdkasberget).

Fjärrvärme

6.7 MW

Produktion i våra anläggningar just nu för att möta behovet hos våra kunder i Härnösands tätort. Vår marknadsandel villor 50 procent, flerbostadshus och lokaler 95 procent.

El Kraftvärmeverket

0.0 MW

Produktion av el i turbinen på Kraftvärmeverket vid Murbergsviken i Härnösand.

Vindkraft Bräntberget

2.5 MW

Temperatur

13.6°C

Vind

13.3 m/s

Vindriktning

275.7438 grader

Effekt

2,521.1 kW

Produktion i år

-44,380.8 MWh

Vindkraft Solumsklinten

1.9 MW

Temperatur

13.6°C

Vind

12.1 m/s

Vindriktning

271.476 grader

Effekt

1,868.9 kW

Produktion i år

3,685.7 MWh

Vindkraft Vårdkasberget

0.4 MW

Temperatur

15.0°C

Vind

10.7 m/s

Vindriktning

271.476 grader

Effekt

430.0 kW

Produktion i år

465.9 MWh

Elkonsumtion

9.4 MW

Sammanlagd elkonsumtion hos alla våra elnätkunder inom Härnösand Elnät just nu.