Ytterligare en milstolpe för HEMABs vindkraft

Nu är tillståndsansökan för HEMABs projekt med ny vindkraft vid Spjutåsberget mellan Fröland och Häggdånger inlämnad till Länsstyrelsen.

Två samråd har hållits, avtal med alla markägare är skrivna, styrelsebeslut om inriktningen är fattat.


- Nu har vi gjort det vi kan för att vår projektidé ska vara genomlyst och beskriven på ett genomgripande sätt, säger projektledare Pär Marklund. Inlämnandet av tillståndsansökan, vilket närmast kan liknas vid en omfattande och övergripande bygglovsansökan, är en milstolpe i projektet.


Ursprungliga projektet upprättat 2011 omfattade en anläggningsplan med 6 vindkraftverk. Anläggningsplanen som nu finns presenterad i tillståndsansökan två år senare innehåller 4 vindkraftverk.Varför har HEMAB valt att ta bort två vindkraftverk i sitt planerade projekt.


- Avlägsnandet av två vindkraftverk har gjorts utifrån vad som framkommit i samråden och de inventeringar och undersökningar som utförts, säger Marklund. Placeringarna av de fyra verken i vårt slutgiltiga förslag är valda för att minimera miljöpåverkan men med bibehållna goda förutsättningar avseende produktion och ekonomi.


- Förslaget sammanfaller dessutom geografiskt med kommunens nyligen beslutade vindkraftplan, vilket känns viktigt, säger Pär Marklund.

Vad blir nästa steg i projektet?


- Nu avvaktar vi Länsstyrelsens handläggning av vår tillståndsansökan, säger Marklund. Vår förhoppning är att ansökan beviljas så att vi kan påbörja markarbeten 2014, men det är för tidigt att säga om det kan bli möjligt.


När kan nya vindkraftverk stå klara och producera energi intill Spjutåsberget?

- Oj, det går verkligen inte att säga med någon sorts exakthet beroende på att vi inte förfogar över alla delsteg projektet har närmaste tiden, men enligt vår egen planering hoppas vi på hösten 2016.


Här finner du information om HEMABs vindkraft