Vi slår ett slag för ett hållbart resande

Vi har ett förhållningssätt internt som säger att vi i största möjliga mån ska välja tåget när vi gör längre resor i arbetet.

Detta möts från tid till annan med en viss skepsis då den allmänna uppfattningen tycks vara att tågen aldrig går i tid och att det i princip är lika bra att ställa in mötet.

Punktligheten för persontågen under maj blev 91,4 procent vilket innebär att 81 965 av 89 672 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid.

Uttalandet kommer från Trafikverket och med ”rätt tid” avses förseningar mindre än fem minuter. Intressant i sammanhanget blir att jämföra med den SIFO-undersökning som genomfördes för ett par år sedan där 1000 svenskar deltog. På frågan om hur många av SJs tåg som håller tidtabellen kom följande svar:

  • De tillfrågade anger i genomsnitt att de tror att endast 53 procent av SJs tåg håller tidtabellen.
  • Var tredje tror att färre än 40 procent av tågen är i tid.

Här råder alltså en grav missuppfattning och tågbolagens marknadsavdelningar tycks ha ett stort jobb framför sig när det kommer till att ändra folks attityder.

Fler aspekter i tågens favör

Förutom det uppenbara i att resor med tåg tär mindre på naturens resurser än andra transportslag är också tidsnyttjandet vid resan en plusfaktor.

Vår vd ger följande vittnesmål om en genomförd resa Härnösand-Stockholm med tåg:

Jag väljer alltid - om så är möjligt - tyst avdelning, slår upp datorn direkt och får mycket bra arbetstid. Om jag istället skulle ha tagit flyget, hade jag visserligen haft en 3 timmar kortare dag, men hade förlorat 7 effektiva ostörda arbetstimmar. Det vill säga, för de 3 timmar jag satsat, har jag fått 7 arbetstimmar extra. För mig gör det stor skillnad, det är en god utdelning! Och kostnaden för företaget var åtminstone 2000 kr lägre, vilket också är viktigt. På det landade jag mitt i Stockholm, vilket var målet. Inga byten, flygbuss eller Arlanda Express. Som sagt, många vinster på samma gång. Förutom det där med klimatet, såklart.”

Med andra ord är resa med tåg hållbart ur flera perspektiv än det miljömässiga.

Vi ses på tågen i sommar!

Källor

DN – SJs tåg är mer punktliga än världens bästa flygbolag Länk till annan webbplats.

Trafikverket – Statistik för punktlighet Länk till annan webbplats.