Vi satsar på miljövänliga el-stolpar

En helt ny typ av miljövänliga el-stolpar i glasfiber kommer att förse de två nya vindkraftverken på Solumsklinten och Bräntberget med anslutning till elnätet.
Vi bygger en av de första längre linjerna i Sverige med elstolpar tillverkade av glasfiberarmerad plast.
 
— Det känns extra roligt att vi bygger med ett miljövänligt alternativ samtidigt som vindkraftverken bidrar till miljövänlig el, att montörerna slipper olägenheterna med kreosot är också ett stort plus, säger Magnus Eriksson, arbetsledare.
 
Tack vare armeringen i glasfiber behövs ingen impregnering, stolpen är säker mot röta och skadedjursangrepp och risken för urlakning till omgivande mark och vattendrag är helt eliminerad. Stolpen är i princip underhållsfri och har en beräknad livslängd på mer än 80 år.

Kontaktperson


Vill du veta mer prata med Magnus Eriksson, arbetsledare, 0611-55 75 60, magnus.eriksson@hemab.se
Mikael Alenius, elmontör, arbetar med de nya stolparna som ska förse de nya vindkraftverken på Vårdkasen med anslutning till elnätet. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Mikael Alenius, elmontör, arbetar med de nya stolparna som ska förse de nya vindkraftverken på Vårdkasen med anslutning till elnätet. Foto: Alltid Marknadsbyrå