Vi säger tack för i år till Källsorteringsveckan

På HEMAB gillar vi kretslopp. Av den anledningen hade vi en mycket viktig vecka för att uppmärksamma allt du kan göra för att arbeta för en positiv utveckling av samhället. Och vilket gensvar vi fick!

Källsortering är viktigt och inte minst så märks det att det är viktigt för härnösandsborna. Med 1000-tals gillningar, kommentarer och delningar så fick alla upp ögonen för de olika stegen i kretsloppet.

Irene Hedlund, Affärsområdeschef Återvinning, deltog själv under veckan i en utmaning för att minska sitt osorterade avfall och även hon lyckades bra. Det blev en minskning av brännbart avfall från sex påsar till knappt en.

– Jag tror att det är väldigt viktigt att visa att bara för att man arbetar mycket med mijöfrågor så innebär det inte det saknas förbättringspotential, säger Irene Hedlund. Oavsett var man är i sin resa mot att leva mer hållbart så är det viktigast att man tar det första steget.

Även reportaget som beskrev processen för hur fordonsgas blir till var mycket uppskattat. Och naturligtvis, att kunna driva fordon med gas framtagen av härnösandsbornas egna matavfall är ett solklart exempel på när vi lyckas sluta kretsloppet.

– När vi synliggör processerna för hur vårt arbete med kretslopp ser ut så tror jag att det leder till en ökad förståelse och engagemang hos invånarna. Det är viktigt att man förstår varför det är så viktigt, säger Irene. Det finns ett nationellt mål som Avfall Sverige satt upp om att vi ska minska vår mängden brännbart och matavfall med 25% till 2025 jämfört med 2015. Och det är en utmaning som HEMAB självklart antar.

Vad kan jag göra?

Det viktigaste arbetet som sker när det kommer till kretsloppstänk kanske inte sker på HEMAB utan det är de små och stora insatserna som individer kan göra för att förbättra sin närmiljö och vår stad. I inlägget från Solenskolans ploggning så visades det tydligt att det inte finns en åldersgräns för att göra stor skillnad. Det är jätteviktigt med att faktiskt samla in och sortera skräp t.ex. huvuddelen av de förpackningar HEMAB tar emot går till materialåtervinnig.

– Ett stor tack till HEMAB för ett bra samarbete idag på Solenskolans stora skräpplockardag. Extra energi med Erik som ploggade med våra femmor. Våra 370 elever samlade in 750 kg skräp, tillsammans kan vi förändra. Bra jobbat hälsar skolledningen! säger Helen Sjödin, bitr. Skolledare.

Tävlingen kärl-lek

Vi gratulerar Ines Bylund och Sofia Tälth som deltog i tävlingen med sina fantastiska tips på hållbarhet och återbruk. Genom att inte se på gamla kläder och tyger som skräp utan istället som material för att göra nya saker så kan man på ett enkelt sätt bidra till en förbättrad värld.

Ines bidrag är en hemmagjord ryggsäck helt tillverkad i återvinningsmaterial.

Sofia Tälth bidrar med bra tips på hur man kan använda sig av sina gamla kläder och textiler för att sy sig själv helt nya plagg.

Sofias bidrag Länk till annan webbplats.

Gratis, miljövänligt och roligt tycker vi!

Stort tack till alla som har deltagit under veckan! Utan er så skulle det inte ha varit möjligt. Nu siktar vi på att jobba på bra i fortsättningen så vinner vi kretsloppet tillsammans.