Vinnare i vår tävling på Fokusmässan

Fredag och lördag deltog vi i Fokusmässan i Härnösand Arena. Det var många som besökte vår monter och ett hundratal av dem var med och svarade på frågan i vår tävling. Nu har vi dragit vinnarna!

"Hur många kilo fordonsgas behöver du för att ta dig med en biogasbil (av modell V70 eller motsvarande) från Härnösand till Stockholm?" löd frågan och många stod och klurade länge på den. Vi har fått in ett brett spann av gissningar - allt från 0,2 kilo till 27 500 kilo. Det rätta svaret är 19 kilo fordonsgas.

 

Fodonsgas genom lokalt kretslopp

Fordonsgasen är ett energirikt och fördelaktig bränsle, som vi dessutom kan producera lokalt av matavfall från Härnösand, Örnsköldsvik och Sundsvall. På köpet sluter vi det lokala kretsloppet, vilket vi tycker känns mycket bra.

 

På ett kilo fordonsgas går det ungefär 1,5 liter bensin, eller 1,3 liter diesel. Att fordonsgasen räknas i kilo istället för liter gör att priset på fordonsgas kan verka högt. Så är dock inte fallet. Idag kostar 1 kilo fordonsgas 16,50 kr vid vår tankstation för fordonsgas. Omräknat motsvarar det en kostnad på 11 kr per liter bensin. Bra pris, tycker vi!

 

Vinnarna i tävlingen

Det var ingen som gissade det exakt rätta svaret, men många kom mycket nära. Av dessa har vi sorterat ut de som var allra närmast och de har underrättats per telefon att de har vunnit två biobiljetter vardera. Flera gissade på 16, 17, 18, 20, 21 och 22 kilo, vilket vi tycker är mycket bra gissat! Grattis säger vi till vinnarna!

 

Öppet hus vid biogasanläggningen

Är du intresserad av att veta mer om biogas och fordonsgas? Lördag den 20 maj har vi öppet hus på vår biogasanläggning vid Älands återvinningsanläggning. Vi bjuder på hamburgare och rundvandringar i anläggningen. Välkommen!