Vinnare av biogastävlingen

Den 7 november invigde vi Härnösands första tankstation för fordonsgas. Innan och i samband med invigningen hade vi en tävling där vi testade era kunskaper kring biogas. Nu har vi utsett vinnarna!

 

Vi fick in 32 svar från vuxna deltagare och dessutom hade vi en bonusrunda för barn på själva invigningen som 7 barn deltog i. Av dessa har vi dragit tre vinnare som fått två biobiljetter vardera. Alla vinnare är meddelade.

 

Namnen på de vuxna pristagarna och de rätta svaren på frågorna ser du nedan. 

1:a pris - Birgith Holmqvist

2:a pris - Marianne Berglund

3:e pris - Lars Ytterman 

 

Vi säger stort grattis till samtliga vinnare!

 

Rätt svar är markerade med fet, kursiv stil.

 

Fråga 1

Hur många liter rymmer facket för matavfall i flerfackskärlen?

1. 94 liter

X. 100 liter

2. 106 liter

 

Fråga 2

Hur många kilo brännbart avfall per vecka och hushåll slänger Härnösandsborna i genomsnitt i flerfackskärlen?

1. 4,5 kilo

X. 5,2 kilo

2. 3,6 kilo

 

Fråga 3

Hur många ton matavfall ska hanteras i torrötningsprocessen vid Älands biogasanläggning?

1. 2 000 ton

X. 4 000 ton

2. 6 000 ton

 

Fråga 4

Av vilka två ämnen består biogas huvudsaklingen?

1. Metan och koldioxid

X. Butan och metan

2. Koldioxid och propan

 

Fråga 5

Vilket är det främsta syftet med projektet BioGaC?

1. Att samla all fordonsgas på ett ställe

X. Att etablera en marknad för fordonsgas i en region utan gasnät

2. Att överklaga riksdagsbeslut som berör fordonsgas

 

Fråga 6

Hur kommer biogas omvandlas till fordonsgas vid Älands biogasanläggning?

1. Genom att skilja koldioxid från propan, med hjälp av vatten

X. Genom att tillsätta luft

2. Genom att skilja koldioxid från metan, med hjälp av membran

 

Fråga 7

Hur många bananskal krävs för att en personbil ska kunna köra 10 mil?

1. ca 1 000

X. ca 2 000

2. ca 4 000

 

Fråga 8

För att en bil ska klassas som miljöbil får koldioxidutsläppet vara max 120 gram per kilometer, enligt Skatteverkets regler. Med den lokalproducerade fordonsgasen i Härnösand, av Härnösandsbornas matavfall, blir koldioxidutsläppet mindre än så. Hur mycket blir koldioxidutsläppet?

1. ca 7-12 gram

X. ca 25-30 gram

2. ca 55-90 gram