Vindkraft Vårdkasen - tekniska korrigeringar

Leverantören Nordex bedriver ett intensivt arbete för att komma tillrätta med de tekniska problem de mött i sitt montagearbete av vindkraftverken.  

Den 1 december avbröts tillfälligt det pågående montaget av vindkraftverket på Solumsklinten, Vårdkasen, av leverantören Nordex. Anledningen var att måtten på den nedre delen av första torndelen avvek från det som specificerats vilket fick till följd att torndelen inte passade mot fundamentet.

Under de närmaste veckorna kommer den felaktiga stålkonstruktionen att åtgärdas genom maskinbearbetning på plats. Nordex personal såväl i Sverige som Tyskland är involverad.    

Det finns inget som i nuläget talar för att förseningen på grund av detta kommer att få någon inverkan på datumet för slutgiltigt övertagande av anläggningen, vilket är det som HEMAB primärt lägger fokus på.
 
Merkostnaderna på grund av förseningarna samt för de åtgärder som nu vidtas kommer heller inte att drabba HEMAB då Nordex uppdrag är av typen totalentreprenad.

Vi kommer att fortsätta uppdatera tidplanen här på vår hemsida och hoppas att Nordex kan återuppta montagarbetena så snart som möjligt.