Vindkraft Vårdkasen - lyft av vingar återstår

Fredag 13 januari sker inget montage på Bräntberget, Vårdkasen, på grund av för starka vindar.
Preliminärt avtar vindarna mot slutet av veckan och då hoppas Nordex kunna återuppta arbetet. Återstår gör lyft och montage av de tre vingarna.

Fredag 6 januari lyftes den nedersta torndelen till Bräntbergets vindkraftverk på plats. Sedan dess har montagearbetet pågått. De tre vingarna har transporterats och ställts upp nära den aktuella platsen. På grund av starka vindar kan inte vingarna lyftas i nuläget. I väntan på bättre vindförhållanden pågår installationsarbete invändigt i vindkraftverket.

Guidade visningar har skett under veckan men bemanning för detta finns inte under helgdagar.
 
Eventuella besökare vid byggarbetsplatsen ombedes visa hänsyn och inte vistas på eller i direkt anslutning till byggarbetsplatsen, det vill säga kranplan och i direkt anslutning av densamma. Likaså är det viktigt att bilar inte parkeras utmed vägen eller på uppställningsplatser på sådant vis att de kan försvåra för transporterna av vingarna sista sträckan fram till Bräntberget.
 
Tack på förhand för visad hänsyn!

Två vingar. Befintligt vindkraftverk i bakgrunden. Foto: Lina Landell

Två vingar. Befintligt vindkraftverk i bakgrunden. Foto: Lina Landell

Navet förbereds för lyft. Foto: Alltid marknadsbyrå

Navet förbereds för lyft. Foto: Alltid marknadsbyrå

Vindkraftverket på Bräntberget torsdag 11 januari. Foto: Lina Landell

Vindkraftverket på Bräntberget torsdag 11 januari. Foto: Lina Landell