Vindkraftvägar tar form

De nya anslutningsvägarna till vindkraftverken som ska byggas intill Vårdkasen på Solumsklinten respektive Bräntberget börjar ta form.
Nu då vi bygger två nya vindkraftverk ska naturen skyddas i så hög grad som möjligt, men en del ingrepp i naturen är ofrånkomliga.

HEMAB har slutit avtal med både markägare och Naturskyddsföreningen i Härnösand. Avtal som exempelvis innebär att markägare förbinder sig att inte bedriva ytterligare skogsbruk i området, vilket de i gengäld får kompensation av från HEMAB.

Sprängningsarbetena är inne i slutskedet och vägarna beräknas vara färdiga före sista juni. Bilderna nedan är från Bräntberget och Solumsklinten.

Vy från bygget av vägen upp till Solumsklinten. Ungefär där bilden är tagen slutar den gamla vägen och ny väg anläggs de sista cirka 400- 500 metrarna.

Solumsklinten, ny väg genom skogsmark.

Solumsklinten

Solumsklinten nära vändplan som byggs. På vändplanen kommer den stora lyftkranen att stå som ska lyfta torndelar och vingar på plats.

Samarbetet med Naturskyddsföreningen har varit värdefullt. Vid en av de ursprungligt tänkta placeringarna fann vi gamla tallar, 200-500 år. Tillsammans med Naturskyddsföreningen kunde vi hitta en bättre plats i närheten med lägre naturvärde.

Bräntberget. Vägen byggs utifrån beräkningar som innebär minimalt med transporter av massor.