Vindkraft - summering Vårdkasen och framåtblick Spjutås

De två nya vindkraftverken på Vårdkasen vart nästan 1 miljon kronor billigare än beräknat. Titta på bildspel från projekt Vårdkasen.
Vårdkasprojektet innehöll mycket; bred förankringsprocess, tekniska utmaningar, medieintresse, oförutsedda problem, stort engagemang och en bejublad folkfest vid invigningen 3 mars.

— Ny vindkraft på Vårdkasen har varit ett spännande projekt, säger Pär Marklund projektledare på HEMAB. Projektet kunde genomföras 900 000 kr billigare än budgeten på 64,7 miljoner kronor. Fyllda av energi och framåtanda tar vi oss nu an nästa projekt vid Spjutåsberget där vi inom några år hoppas på att kunna etablera ny vindkraft.

Pär Marklund har varit projektledare för de nya vindkraftverken intill Vårdkasen och kommer även att vara projektledare för den tänkta nyetableringen vid Spjutåsberget. Vad blir största utmaningen?

— Utvecklingen inom vindkraftindustrin går mot allt större verk, säger Marklund. Vid Spjutås siktar vi på att lämna in en tillståndsansökan för 6 vindkraftverk anpassade storleks- och placeringsmässigt till området. Det finns många utmaningar i projektet, men det är ju det som gör det så spännande.

— Just nu pågår djur- och naturinventeringar och omsorgsfullt arbete med att finna lämpliga vägsträckningar i området, säger Marklund. Vindekonomiskt har vårt identifierade projektområde bra förutsättningar. Vi ser mycket positivt på projektet som ska bidra till målet att ge Härnösand länets lägsta priser med lokalt producerad förnybar vindkraftsel.

— Under våren och försommaren genomför vi en attitydundersökning bland Härnösandsborna för att ta reda på vad man anser om vindkraftprojekten på Vårdkasen och Spjutåsberget, säger Andreas Einarsson marknads- och informationschef. Det ska bli oerhört spännande att ta del av resultaten. För Vårdkasprojektet återstår bara det viktiga arbetet att infria löftet att identifiera och genomföra rätt investeringar för friluftslivet, ett arbete som pågår.

En av många positiva återkopplingar på projekt Vårdkasen. ”Kort sagt” av Thomas Holmberg, publicerat i Tidningen Ångermanland 7 februari 2012.