Vindkraftbygget på Vårdkasen - första torndelen på plats

Efter montageproblemen på Solumsklinten flyttades i mellandagarna kranen till Bräntberget intill Vårdkasen där montaget nu inletts.
Fredag 6 januari lyftes den nedersta torndelen till Bräntbergets vindkraftverk på plats och bultades fast i fundamentet.

— Det känns bra att det nu tar fart och fungerar som det är tänkt, säger Pär Marklund projektledare på HEMAB. Enligt vår leverantör Nordex kommer man nu att fortsätta montaget under Trettonhelgen med ytterligare några av de totalt fyra torndelarna.

När kommer det första av de två vindkraftverken intill Vårdkasen vara färdigbyggt?
— Fortfarande har vi väder och vind att ta hänsyn till, men om det vill sig väl kommer fler torndelar att monteras under helgen och sent söndag eller början av veckan blir det sannolikt dags för maskinhus och efter det vingarna, säger Marklund.

Kan du garantera den här tidplanen?
— Vis av erfarenhet så garanterar jag ingenting, men nu då nedersta torndelen passats in mot fundamentet ser det hoppfullt ut, säger Marklund.

HEMABs ambition är att kunna erbjuda visningstillfällen i samband med byggandet av vindkraftverken, men bemanning för detta finns inte under Trettonhelgen eftersom tidpunkten för den återupptagna byggstarten varit svår att förutse. Tidigast tisdag 10 januari kommer organiserad visning att kunna ske.

Eventuella besökare vid byggarbetsplatsen under helgen och fram till dess att organiserade visningar kommer igång ombedes visa hänsyn och inte vistas på eller i direkt anslutning till byggarbetsplatsen, det vill säga kranplan och i direkt anslutning av densamma. Likaså är det viktigt att bilar inte parkeras utmed vägen eller på uppställningsplatser på sådant vis att de kan försvåra för lastbilstransporterna upp till Bräntberget.

Tack på förhand för visad hänsyn!

Huvudkran och hjälpkran lyfter den första av Bräntbergets totalt fyra torndelar. Lyftet skedde fredag 6 januari 2012. Foto: Andreas Einarsson.

Torndel nummer tre. Hjälpkranen assisterar i början av lyftet. Lördag 7 januari. Foto: Andreas Einarsson.

Torndel tre på på väg upp med hjälp av huvudkranen. Foto: Andreas Einarsson.

Personal uppe i tornet står beredda att ta emot torndelen och bulta fast den. Foto: Andreas Einarsson.