Vindarna har vänt – många på södra Härnön ser fram emot att få allmänt vatten och avlopp

 Efter lång väntan och många turer är nu arbetet med att dra allmänt vatten och avlopp ut till södra Härnön igång. Och vindarna har verkligen vänt. De som tidigare frågade ”Varför ska ni göra det här?” undrar nu istället ”När kommer ni?”

Startskottet har gått för bygget av det utökade verksamhetsområdet för vatten och avlopp på södra Härnön. Sedan i december jobbar skogsmaskiner och grävare sig metodiskt fram utmed den nya ledningssträckningen.

- Vi gräver en sträcka, lägger ner rör och återfyller schakten löpande. Det gör att vi inte behöver ha några schakt stå öppna längre än nödvändigt och det är bra ur säkerhetssynpunkt, säger Peter Norberg, projektledare på HEMAB. Det har gått ganska fort i början eftersom vi har haft väldigt bra förutsättningar i terrängen, så vi har snart kommit så långt att vi befinner oss ovanför Nickebo, konstaterar Norberg.

Noggrant planerat

Sträckningen har planerats noggrant i samråd med privata fastighetsägare, kommunen och Länsstyrelsen. Allt för att göra så lite åverkan som möjligt på miljön. Sällsynta fåglar, blommor, lavar och träd har fått gå före en rak ledningsdragning.

- Vi tycker det är viktigt att det här görs på ett så bra sätt som möjligt för alla parter, säger Norberg. Vi har i alla lägen och i möjligaste mån försökt tillmötesgå de önskemål som funnits i fråga om ledningens sträckning, placering av förbindelsepunkter och andra frågeställningar som har kommit upp. Det har varit många samtal, skratt och kaffekoppar de senaste månaderna, konstaterar han med ett leende.

Nya möjligheter

Som en följd av kommunens beslut att utöka verksamhetsområdet har flera fastighetsägare sett möjligheten att stycka av sina stora fastigheter och ge fler möjlighet att bo utmed den vackra kusten vid Södra sundet.

- Efter alla turer har stämningen blivit väldigt positiv här ute, säger Peter Norberg, som till stor del nu befinner sig ute vid HEMAB och Skanskas gemensamma etablering vid Vårdkasbackens fot. Nu undrar de allra flesta inte längre varför vi ska göra det här, utan snarare när vi kommer. Det har blivit något som många faktiskt ser fram emot, konstaterar han.

Tillfälle att ställa tekniska frågor

En informations- och mingelträff planeras framåt sommaren då det kommer finnas möjlighet att ställa frågor kring tekniska lösningar, drift och underhåll av LTA-stationer och att prata med såväl HEMABs personal som våra entreprenörer. Var och när träffen äger rum kommer vi återkomma med.

Nu är vi igång! Här ansluts den nya ledningen till den befintliga, vid Nickebostrand.

Av arbetsmiljöskäl svetsas de långa längderna med rörledning samman innan de läggs ner i de uppgrävda schakten. Det minimerar arbetstiden nere i schaktet och skapar en säkrare miljö för vår personal.

Arbetstiden i schakten minimeras av säkerhetsskäl, men ibland är det nödvändigt att vara där. Här monteras en ventil till den befintliga ledningen för att kunna ansluta den nya.