Vi måste prata om textil

Visste du att 80 procent av våra kläders totala miljöpåverkan sker under produktionsfasen? Nyproduktion av kläder och textil sliter enormt på jordens resurser. Nu pågår temaveckan ”Europa minskar avfallet”, ett EU-projekt som i år fokuserar på hållbar textilkonsumtion.

Kläder och hemtextil som säljs i Sverige produceras nästan uteslutande i andra länder. Produktionen är resurskrävande både vad gäller vatten och energi och de kemikalier som används kan påverka både miljö och hälsa.

Den svenska konsumtionen av kläder och hemtextil uppgår till cirka 13,5 kg per person och år. Mer än hälften, cirka 7,6 kg per person och år, hamnar i soporna som brännbart avfall. Ungefär hälften av de textilier som slängs är dessutom hela och hade kunnat återanvändas.

Många kan tänka sig att förändra

Det positiva är att många kan tänka sig att förändra sitt beteende kring textilkonsumtion. En konsumentundersökning om svenskarnas beteende, attityd och kunskap om hållbar textilkonsumtion har genomförts på uppdrag av Naturvårdsverket i samverkan med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen. Undersökningen visar att en majoritet av konsumenterna i Sverige kan tänka sig att förändra sitt beteende när det gäller hur mycket och vad man handlar. Många är också beredda att bättre ta hand om sina kläder och i större utsträckning lämna in dem för återanvändning eller källsortera dem när de är utslitna.

Textilsmart kampanj med konsumenten i fokus

I september 2019 startades ett Instagramkonto och en kampanjsajt för #textilsmart, som ska ge fakta och tips för att inspirera till en mer hållbar konsumtion av textilier. För du som konsument kan bidra till att göra skillnad!

Om du fördubblar livslängden för ett plagg minskar klimatpåverkan med cirka 50 %. Idag motsvarar den svenska textilkonsumtionen cirka 4 miljoner ton koldioxidekvivalenter, det vill säga 850 000 varvs bilkörning runt jorden, så visst skulle det göra stor skillnad.

Titta gärna på filmen nedan, en del av kampanjen #textilsmart. Du hittar även mer information på https://textilsmart.hallakonsument.se/ Länk till annan webbplats. med bland annat tips kring vad mer du som konsument kan tänka på för en mer hållbar textilkonsumtion.