Viktigt angående placering av avfallskärl

Placeringen av dina avfallskärl är viktig både för våra chaufförer och för personer med funktionsvariationer. Ta en minut och läs om hur du kan bidra till bättre arbetsmiljö och framkomlighet.

Den snörika vintern har bidragit till att hanteringen av avfallskärlen har försvårats, och att framkomligheten på gångbanor har varit begränsad. Placeringen av kärlen är dock viktig alla tider på året, så här får du några punkter som är bra att tänka på:

  • Ställ dina kärl så att de inte är i vägen för gångtrafikanter. Särskilt besvärligt kan det bli för personer med nedsatt syn om det står kärl på gångvägen. Placera istället dina kärl vid tomtgränsen.
  • Kärlens handtag ska vara riktade ut mot vägen. Detta för att undvika onödiga vridmoment som kan orsaka skador hos våra chaufförer.
  • Kärlen ska vara placerade max 1,6 meter från hämtningsplatsen, annars riskerar de att inte bli tömda.
  • På vintern ber vi dig att skotta och sanda runt kärlet samt att borsta av snö från locket.