Viktigt angående avfallshantering på vintern

Förutom risk för att fastfrysta soppåsar blir kvar i kärlet vid soptömning medför snö och halka tyvärr ofta problem för sopbilens framkomlighet och vår personals säkerhet.

En sopbil är både bredare och tyngre än en vanlig personbil och ställer därför lite högre krav på vägens skick och framkomlighet. Om sopbilen inte kan ta sig fram till din fastighet eller till sopkärlet på grund av otillräcklig skottning eller sandning kan det tyvärr leda till att soptömningen inte kan utföras.


- Vi gör alltid vårt yttersta för att ge våra kunder den service som förväntas, men vi har tyvärr haft många halkolyckor den senaste tiden på grund av dålig halkbekämpning, säger Anders Svanholm, arbetsledare på affärsområde Återvinning på HEMAB. Vi vädjar därför till våra kunder att skotta och sanda i anslutning till kärlet för att undvika fler olyckor. Det gäller såklart även intill containrar eller underjordsbehållare, tillägger han.

 

Viktigt att tänka på för att få sopkärlet tömt:

  • Skotta bort snövallar efter snöplogen eftersom det är svårt att dra sopkärl över dessa.
  • Ta bort snö från sopkärlets lock.
  • Skotta och halkbekämpa vägen fram till ditt sopkärl.

 

Tips och råd - så undviker du fastfrusna påsar:

Det händer att soppåsar fryser fast i kärlet så att det inte kan tömmas ordentligt. Går soppåsarna inte att skaka ur kärlet när det töms får de ligga kvar till nästa tömning. Här är några tips och råd för att undvika fastfrysning:

 

  • Se till att både sopkärlet och soppåsarna är torra. lägg matavfallspåsen i en extra påse innan du slänger den i kärlet.
  • Låt avfallet rinna av ordentligt i slasken innan det läggs i soppåsen eller matavfallspåsen. På så vis undviks att vätska rinner ur eventuella hål i påsen med risk för fastfrysning.
  • Är påsen fuktig kan den placeras ute någon timme innan du lägger den i kärlet, men tänk på att fåglar och andra djur inte kan komma åt den.
  • Lägg inte löst avfall i kärlet.
  • Se till att soppåsarna ligger löst. Packas påsarna hårt i sopkärlet ökar risken att några blir kvar. Skaka gärna kärlet.