VIKTIG INFORMATION!
Nya sophämtningsveckor från årsskiftet 2015/2016

Från och med årsskiftet 2015/2016 får alla i Härnösands kommun ändrade sophämtnings­veckor. Om du har haft hämtning udda veckor, får du nu hämtning jämna veckor och vice versa. Intervallen blir desamma,  med hämtning varannan respektive var fjärde vecka.

När vi som i år har två udda veckor vid årsskiftet, vecka 53 följt av vecka 1, blir det ett längre glapp än vanligt mellan tömningarna för en del av våra kunder.

 

— Vi gör den här justeringen för att undvika det stora glapp som annars uppstår mellan hämtningarna för en del av våra kunder, konstaterar Cathrine Edholm, Renhållningsingenjör på affärs­område Återvinning. 

 

Tidigare har ingen justering gjorts, utan istället har det funnits en möjlighet att ställa ut en extra sopsäck. Det har dock inte fungerat optimalt.

 

- Många tycker det är besvärligt att förvara den där extra säcken. Det kommer ju gärna fåglar och hackar om den står ute och inne vill man såklart inte ha den. Det har varit lite krångligt helt enkelt, konstaterar Edholm. Vi tror att det här blir en bättre lösning både för oss och kunderna.

 

www.hemab.se/atervinning finns en tabell med de nya hämtningsveckorna.

Udda hämtningsveckor blir jämna och jämna hämtningsveckor blir udda. Vi hoppas att omställningen inte ska krångla till det för våra kunder.