Vi fortsätter förnya och förbättra fjärrvärmenätet

Sedan en tid tillbaka har arbetet med att förnya fjärrvärmenätet återupptagits efter semestrarna. Nu är det Hovsgatan som ska få nya ledningar.

Arbetet med att förnya och förbättra fjärrvärmenätet pågår kontinuerligt. Under våren grävde vi på Trädgårdsgatan och i Stadsparken vidare ner mot Hovsgatan. Sedan ett par veckor har nu arbetet återupptagits.

- Hovsgatan är en stor trafikled i Härnösand och det blir mer påtagligt för fler när en sådan väg påverkas av våra arbeten, säger Willy Gahlin, Projektingenjör på HEMAB. Vi gör vad vi kan för att trafiken ska kunna passera som vanligt, även om framkomligheten blir något begränsad.

Klart i slutet av oktober

Under hösten fortsätter vi arbeta oss fram utmed Hovsgatan, vilket innebär att det även fortsättningsvis kommer att vara vissa trafikstörningar i området. Boende ska dock kunna ta sig till och från sina fastigheter utan större problem.

- Arbetet kommer att vara klart i slutet av oktober om inget oförutsett inträffar, konstaterar Gahlin. I samband med inkopplingar kommer fjärrvärmen tillfälligt stängas av. Berörda kunder underrättas i god tid om detta.