Vi bygger nytt elnät och fibernät i Berge-Solum-Gryttjom

Under 2010 startar arbetet med att bygga ett nytt elnät och fibernät i Berge-Solum-Gryttjom, med fortsättning Gryttjom-Bötsle-Skabäcken under slutet av 2010.
Högspänningselnätet och delar av lågspänningselnätet kommer att ersättas med markkabel för att vädersäkra elnätet. Arbetet med att schakta kabel kommer att starta nu i maj med start i Berge. Rasering av det gamla elnätet kommer att ske under vinterhalvåret.

Markägare som blivit kontaktade angående schaktning på marken uppmanas avlägsna hinder som försvårar framkomligheten.

Större delen av kabelschaktningen kommer att ske efter väg. Vänligen visa hänsyn mot vår personal och anpassa hastigheten vid passage av arbetsområdet.

Tack på förhand!

Kontaktpersoner
Har du frågor är du välkommen att kontakta Magnus Eriksson på telefon 0611-55 75 60, e-post magnus.eriksson@hemab.se eller Tony Svensson på telefon 0611-55 75 82, e-post tony.svensson@hemab.se

Frågor angående fibernätet besvaras av Mikael Köhn, ServaNet, på telefon 0611-55 70 60, e-post mikael.kohn@servanet.se