Vi bygger nytt elnät i Bäckland-Kärrby

Under 2010 påbörjar vi arbetet med att bygga ett nytt elnät runt områdena Bäckland - Kärrby med fortsättning under 2011 med områdena runt Jude - Högberg.
Högspänningselnätet kommer att i huvudsak ersättas med markkabel och vissa delar ersätts med isolerad luftledning. Delar av lågspänningselnätet kommer att ersättas med markkabel.

Arbetet med att schakta kabel kommer att starta nu i maj.

Rasering av det gamla elnätet kommer att ske under vinterhalvåret.

Markägare som blivit kontaktade angående schaktning på marken uppmanas avlägsna hinder som försvårar framkomligheten.

En stor del av kabelschaktningen kommer att ske efter väg. Vänligen visa hänsyn mot vår personal och anpassa hastigheten vid passage av arbetsområdet.

Tack på förhand!

Entreprenadarbetet kommer att utföras av Härnösand Elnät AB. Projektberedningen är utförd av Tectel.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Härnösand Elnät AB: Magnus Eriksson på telefon 0611-55 75 60, e-post magnus.eriksson@hemab.se

Tectel: Magnus Hallen på telefon 070-697 65 73, e-post magnus.hallen@tectel.se