VD talade i Kommunfullmäktige

Vid fullmäktigemötet i Härnösands kommun måndag 31 januari var HEMABs VD Ingemar Forzelius inbjuden att tala.

Forzelius talade om HEMABs verksamheter och uppdrag samt svarade på frågor från kommunfullmäktiges ledamöter.

 

- Det är inte så ofta vi talar direkt inför kommunfullmäktige så det kändes extra kul, säger Ingemar Forzelius. Våra verksamheter elnät, fjärrvärme, renhållning och vatten är viktiga samhällsfunktioner och det känns bra att få informera våra förtroendevalda personligen.