VD talade i kommunfullmäktige

Vid fullmäktigemötet i Härnösands kommun måndag 27 februari var HEMABs VD Ingemar Forzelius inbjuden att tala.

Forzelius talade om HEMABs verksamheter, om året som gått och om framtiden, samt svarade på frågor från kommunfullmäktiges ledamöter.
 
— Det är inte så ofta vi talar direkt inför kommunfullmäktige så det kändes extra kul, säger Ingemar Forzelius. Våra verksamheter elnät, fjärrvärme, renhållning och vatten är viktiga samhällsfunktioner och det känns bra att få informera våra förtroendevalda personligen.

Härnösands Kommunfullmäktige 27 februari 2012.