Vattenskyddsområden tryggar dricksvattnet

Just nu pågår arbete med fastställande av föreskrift för fastighetsägare och verksamhetsutövare inom så kallade vattenskyddsområden.
Arbetet med vattenskyddsområden är ett av resultaten av risk- och sårbarhetsanalyser som HEMAB och Härnösands kommun arbetat med under lång tid. Samråd har hållits våren 2012 för Brunne vattenskyddsområde och för närvarande handlas konsult upp för arbetet med steg två; Bondsjön och Långsjön.

- Vattenskyddsområden för att trygga livsmedlet dricksvatten är ett strategiskt viktigt arbete, säger Tobias Sjöstrand affärsområdeschef Vatten på HEMAB. Enskilda fastighetsägare kan behöva tänka sig för lite extra och i vissa fall inte få bygga eller borra lika fritt som andra. Jag tycker ordet vattenskydd i sig beskriver ganska bra vad vi vill åstadkomma.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har ett uppdrag på nationell nivå att utifrån klimatvariationer se över risker för exempelvis vattentäkter. MSB har gett pengar till Vattenmyndigheten för att utreda Härnösands vattensystem Långsjön/Bondsjön som HEMAB har som råvattentäkt för en stor del av Härnösand.

Enligt uppgifter i media är översvämningar ett hot mot dricksvattnet i Härnösand. Som affärsområdeschef för Vatten på Härnösand Energi & Miljö AB, hur ser du på det Tobias Sjöstrand?

- Vattenmyndighetens utredning som ska bidra med bland annat topografiska fakta välkomnas och ser ut att kunna komplettera våra egna risk- och sårbarhetsanalyser väl, säger Tobias Sjöstrand.

- Det här är inga nyheter för oss, säger Sjöstrand. Vi kommer att samarbeta med Vattenmyndigheten samt även bidra med underlag till deras utredning. Vårt riskarbete tillsammans med Härnösands kommun har hittills i första hand fokuserat på jord- och skogsbruk, vägar, båtar/skotrar samt enskilda anläggningar för avlopp.