Vattenledningar spolas för ännu högre kvalité

Under resterande del av september och under oktober månad spolar vi dricksvattenledningar i Härnösands tätort. Spolningen är ett led i vårt underhållsarbete och görs för att ytterligare förbättra kvalitén på ditt dricksvatten.
Berörda områden är:
  • Baldershage
  • Näs
  • Hälletorp
  • Framnäs
  • Bondsjöstaden

Genom spolning tar vi bort de naturliga avlagringarna som finns på insidan av ledningarna, vilket gör att vattnet kan bli missfärgat eller grumligt under korta stunder. Missfärgningen är inte farlig, men du kan behöva spola i några minuter tills vattnet blir klart igen. Spola gärna i en (1) kran och undvik att köra tvätt- eller diskmaskin innan vattnet åter blivit klart. Spolningen kan också medföra risk för lågt vattentryck under korta stunder.
 

Mer information på www.hemab.se


Aktuell information publiceras löpande under Driftinfo/Felanmälan.
 

Kontakta oss om du har frågor


Har du frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss via 0611-55 75 00.

Arbetet fortsätter


Spolningar av andra områden i Härnösand sker framöver. Mer information om det kommer att finnas här på vår hemsida.
Lars Dahlqvist, ansvarig för vattenledningar, och Emil Vestling, tekniker, spolade vattenledningar på försommaren. Foto: Göran Hallberg

Lars Dahlqvist, ansvarig för vattenledningar, och Emil Vestling, tekniker, spolade vattenledningar på försommaren. Foto: Göran Hallberg

Vattenprov tas för att kontrollera att spolningen är klar. Foto: Göran Hallberg

Vattenprov tas för att kontrollera att spolningen är klar. Foto: Göran Hallberg