Vatten - en mänsklig rättighet

Den 22 mars anordnar FN Världsvattendagen för att uppmärksamma det faktum att så många runt om i världen saknar tillgång till rent vatten.

I år är temat "Leaving no one behind" vilket baseras på de globala hållbarhetsmålen om hållbar utveckling, Agenda 2030. I Sverige tar vi rent vatten i vår kranar för givet men verkligheten för 2,1 miljarder människor på vår planet ser helt annorlunda ut.

Fakta

  • Fler än 700 barn under fem år dör dagligen av sjukdomar relaterade till orent vatten.
  • Var fjärde grundskola i världen saknar tillgång till dricksvatten.
  • Omkring 159 miljoner människor samlar dricksvatten direkt från dammar och vattendrag.
  • 4 miljarder människor, alltså cirka två tredjedelar av jordens befolkning, upplever svår vattenbrist under åtminstone en månad under året.

Källa: FN

 

Vill du läsa mer om Världsvattendagen så titta in på FN:s globala kampanjsida https://www.worldwaterday.org/theme/ Länk till annan webbplats.

Där hittar du ännu mer fakta och får förslag på hur du kan engagera dig för att bidra till att lösa situationen.