Värmeljuskoppar ska numera återvinnas som metallskrot

Efter en ny tolkning av ett EU-direktiv räknas inte längre värmeljuskoppar av aluminium som metallförpackningar. Det innebär att de nu ska återvinnas som metallskrot istället för förpackning.

Återvinningsstationerna, som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), är till för tidningar och förpackningar. Kopparna får därför inte längre slängas på återvinningsstationer utan ska nu lämnas in till återvinningscentralerna istället. Detsamma gäller flerfackskärlen.


- Förutom brännbart och matavfall så är ju flerfackskärlen till för att samla in förpackningar och tidningar, därför kan man inte längre slänga värmeljuskopparna i flerfackskärlen heller, säger Joakim Nordkvist, affärsområdeschef på Återvinning.


Att nytillverka aluminium kräver enorma mängder energi. Att slänga kopparna i det brännbara avfallet, så att aluminiumet smälter och brinner upp, är därför fortfarande det sämsta alternativet.


- Vi vill väldigt gärna att värmeljuskopparna fortfarande återvinns och tar därför gärna emot dem på Kretsloppsparken och i Äland, säger Nordkvist. Det är viktigt att det energikrävande aluminiumet tas tillvara.

Aluminium är oerhört energikrävande att framställa. Om alla aluminiumförpackningar i Sverige återvanns skulle det motsvara lika mycket energi som krävs för att värma upp 8500 småhus ett helt år.

Aluminium är oerhört energikrävande att framställa. Om alla aluminiumförpackningar i Sverige återvanns skulle det motsvara lika mycket energi som krävs för att värma upp 8500 småhus ett helt år.