Världsvattendagen sätter fokus på vårt viktigaste och mest kontrollerade livsmedel

Världsvattendagen den 22 mars har som mål att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem. Årets tema är ”Nature for Water” som tar upp idéer kring hur naturen kan användas för att lösa vattenrelaterade problem. 

Miljöproblem, tillsammans med klimatförändringar, driver de vattenrelaterade kriserna vi ser runt om i världen. Översvämningar, torka och förorenade vattenresurser kan alla försämras av att vegetation, mark, floder och sjöar förändras eller tas bort.

När vi försummar våra ekosystem gör vi det svårare att förse alla med det vatten vi behöver för att överleva och må bra.

Genom att använda naturens egna förutsättningar eller till exempel plantera nya skogar och anlägga våtmarker kan vi hjälpa till att balansera vattnets kretslopp och förbättra människors hälsa och försörjning.

Även Härnösand lyfter Världsvattendagen

Flera stora aktörer i Sverige uppmärksammar Världsvattendagen på olika sätt.

Men även här i Härnösand uppmärksammas Världsvattendagen. Murberget, Länsmuseet Västernorrland, ordnar tillsammans med Naturskyddsföreningen en dag med provsmakning av vatten från olika kommuner, föreläsningar med mera. Ta en titt på deras Facebooksida Länk till annan webbplats. för mer information.

Korta vattenfakta

  • Världsvattendagen anordnas med initiativ från FN. I Sverige samordnas Världsvattendagen av SHR (Svenska Hydrologiska Rådet), som är en ideell organisation med fokus kring vattnets kretslopp.
  • I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet. Kraven regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, där finns också vägledning till föreskrifterna.
  • I Härnösands kommun finns det sju olika vattenverk och nio olika avloppsreningsverk.
  • Det är bara kallvatten som klassas som livsmedel och som måste klara de gränsvärden för dricksvatten som är uppsatta av Livsmedelsverket. Varmvattnet däremot kontrolleras inte och bör därför inte användas till dryck eller matlagning.
  • Läs mer om Nature for water här Länk till annan webbplats..