Vårdkasen utvecklas tack vare vindkraftpengar

Närmare 700 000 kronor ska bidra till att öka attraktionsvärdet för Vårdkasen. Pengar som avsattes i samband med byggandet av två vindkraftverk möjliggör nu olika satsningar i området.

Från och med 1 januari 2015 kan föreningar ansöka om delar av pengarna för att skapa möjlighet att genomföra olika satsningar. Vilka satsningar som genomförs är upp till föreningar aktiva i området att avgöra, tillsammans med HEMAB och Härnösands kommun. Men satsningar med tydlig karaktär av uthållighet, som främjar service till en bred målgrupp och där det finns en tydlig mottagare som är beredd att långsiktigt driva och förvalta tilltänkt etablering eller åtgärd prioriteras.


- Vi välkomnar föreningar, organisationer och aktivitetssamordnare som vill verka inom Vårdkasen och dess närområde, säger Andreas Einarsson, marknads- och kommunikationschef HEMAB.


- Det är en fantastisk möjlighet att skapa ett ännu mer attraktivt friluftsområde i Härnösand. Vi hoppas på många förslag på utvecklingar och ser framemot nytänkande förslag på satsningar.


Syftet med avsättningen till satsningar på natur och friluftsliv:

”De avsatta pengarna ska bidra till satsningar som ökar attraktionsvärdet, höjer kvalitén av och stimulerar det rörliga friluftslivet, idrott- och naturupplevelser samt rekreation och turism i området vid Vårdkasen, samt i övrigt värna området som destination och besöksmål för Härnösandbor och andra besökare”.


Bakgrund

I samband med beslut om byggandet av de två nya vindkraftverken på Vårdkasen 2012 fattades även beslut om avsättningar till satsningar på natur och friluftsliv i området. Avsättningen består dels av; 1 procent av investeringen, dels av; 1 procent av de årliga bruttointäkterna.


- En satsning som redan är gjord är den härliga pulkabacken som har nyttjats flitigt de senaste vintrarna, berättar Andreas Einarsson.


Ansök om vindkraftpeng

Från och med 1 januari 2015 kommer det vara möjligt att ansöka via en särskild sida här på www.hemab.se. Sista ansökningsdag är 31 mars varje år.


Kontaktperson

Har du frågor redan nu är du välkommen att ta kontakt med Andreas Einarsson, HEMAB, 0611-55 75 26, andreas.einarsson@hemab.se