Välbesökt årsstämma fick ta del av ett starkt resultat

Vilken kväll det blev på Sambiblioteket när HEMAB, Härnösandshus och Technichus under tisdagen höll gemensam årsstämma med tema hållbarhet.

Ett stort antal besökare hade under tisdagen valt att gästa de gemensamma stämmorna och ta del av det digra program som erbjöds under kvällen.

Inledningsvis avklarades de formella förhandlingarna med kommunfullmäktiges ordförande Göran Norlander som ägarrepresentant och Lotta Visén som mötesordförande, för HEMABs del.

HEMABs bokslut för 2018 visade på ett resultat efter finansiella poster på 15,9 miljoner vilket även rymmer nedskrivningar på närmare 8 miljoner. En bra årsproduktion av vindkraft i kombination med höga elpriser och försålda elcertifikat var bidragande orsaker till det starka resultatet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Till ny ordförande för HEMAB valdes Ann-Sofie Berglund och avgående styrelse med Lotta Visén i spetsen avtackades.

VD fick ordet

Efter att den formella delen avslutats tog Marcus Claesson, vd Technichus, Lena af Geijerstam Unger, vd HEMAB och Göran Albertsson, vd Härnösandshus till orda och redogjorde för hur verksamhetsåret 2018 sett ut och passade också på att blicka framåt.

För HEMAB valde Lena att bland annat lyfta detta:

  • Leveranssäkerhet; mycket hög och utgör grund för trygghet i samhället
  • Investeringar, höga där bredbandsinvesteringarna under året varit den klart största posten, men även andra utvecklingsfrågor tex kopplade till biogasproduktionen och byggnation av vindkraft
  • HEMAB som möjliggörare för ett allt mer hållbart samhälle där vi kan bidra med förutsättningar för företag och enskilda att genomföra goda inititativ

För Lena af Geijerstam Unger var detta den andra årsstämman som vd för HEMAB och det var en nöjd verkställande direktör som kunde summera verksamhetsåret.

2018 blev ett bra år för HEMAB med ett starkt ekonomiskt resultat, säger Lena. Vi har aldrig tidigare investerat så mycket som vi gjorde under fjolåret – drygt 160 miljoner, vilket gör att vi står starkt rustade för framtiden.

Hållbarhetsguru föreläste

Som avslutning på kvällen höll journalisten, författaren och folkbildaren Per Grankvist en hoppfull föreläsning på temat hållbarhet och publiken kunde snabbt konstatera att hållbarhet inte är så svårt att åstadkomma och att det dessutom både är roligt och lönsamt.

För att nyttja Per Grankvist maximalt under dagen såg HEMAB till att späcka hans schema ordentligt. Förutom framträdandet vid årsstämman genomfördes föreläsningar för samtliga gymnasieelever i årskurs 2 och dessutom runda bordssamtal med företrädare för politiken i Härnösand. Per hann också med ett besök på Absolicon under eftermiddagen.

Vi tackar alla som besökte vår årsstämma och önskar välkomna åter nästa år!

Lena af Geijerstam Unger berättade om verksamhetsåret 2018 och redogjorde för det finansiella resultatet.

Per Grankvist engagerade publiken med sin tankeväckande föreläsning om hållbarhet.