Vägbelysningen åter i drift efter sommarens nedsläckning

Måndag 27 juli tändes vägbelysningen i Härnösands kommun igen efter att den avtalsenligt varit nedsläckt sedan 1 juni.

Enligt ramavtalet om kommunala elanläggningar mellan Härnösands kommun och HEMAB ska vägbelysningen vara släckt från och med vecka 23 till och med vecka 30.


Under perioden då belysningen är nedsläckt kan undantag göras för vissa områden i samband med evenemang och aktiviteter, exempelvis Härnösands stadsfest, och då på begäran av Samhällsförvaltningen.


- Belysningens till- och frånslag följer ett schema med tidsangivelser över solens upp- och nedgång, säger Andreas Einarsson marknads- och kommunikationschef på HEMAB. Tidigare har vi använt ett ljusrelä. Att belysningen var tänd några timmar på eftermiddagen och kvällen i måndags berodde på att vi arbetade med programmering av reglersystemet. Arbetet var klart innan kvällningen och nu fungerar vägbelysningen som den ska hoppas vi.


Ser du trasiga ljuskällor eller skadade lyktstolpar eller tillhörande anläggningsdelar är vi tacksamma för tips om detta via felanmälan, e-post, telefon eller på annat vis som lämpar sig.

Från och med vecka 23 till och med vecka 30 är den kommunala vägbelysningen i Härnösand nedsläckt, men måndag 27 juli tändes den upp igen.