Vad väger avfallet från en mobiltelefon?

Förutom det avfall som uppstår då en förbrukad produkt slängs så uppstår avfall under tillverkningen av produkten vilket även kallas avfallsfotavtryck.

Avfall Sverige och Svenska Miljöinstitutet släppte för ett par år sedan en rapport om hur stort avtryck på klimatet några vanliga konsumtionsprodukter ger. Man utvecklade en beräkningsmodell där man vägde in en så kallad livscykelanalysansats där även avfallet under produktionsprocessen räknades in.

Resultatet visar tydligt att det finns stora miljövinster med att producera färre produkter och använda de produkter vi har mer effektivt eftersom man då kan minska avfallsfotavtrycket från den totala konsumtionen.

I filmen nedan lyfter vi några exempel på vanliga produkter och deras fotavtryck. Visste du till exempel att en enda mobiltelefon ger ett avfallsfotavtryck på 86 kilo?

Källa: IVL, Svenska Miljöinstitutet Länk till annan webbplats.