Vad tycker du som kund om HEMAB?

Under april och maj genomför vi Nöjd Kund Index undersökningar (NKI) med slumpvis utvalda villaägare, lägenhetsboende, fritidshusägare och företag i Härnösand. Frågor ställs anonymt via telefon och e-post.

Antalet genomförda intervjuer eller ifyllda enkäter beror av hur många av de cirka 1200 som blir kontaktade som väljer att delta. Den som blir uppringd eller får ett e-post från HEMABs samarbetspartner är en del i ett slumpmässigt urval och deltar anonymt.  


- Undersökningen är mycket värdefull i vårt förbättringsarbete och vi hoppas man tar sig tid att svara, säger Andreas Einarsson marknads- och informationschef på HEMAB. Vi siktar på 400 genomförda intervjuer och många ifyllda e-postformulär. Lyckas vi med det kommer vi att ha ett statistiskt riktigt bra underlag att lära oss av.

 

Nytt för 2012 är att en e-postundersökning med identiska frågor genomförs parallellt med telefonintervjuerna. Syftet med parallella undersökningar är att skapa ett bra underlag för framtida utveckling och effektivisering av NKI-arbetet utan att göra avkall på statistisk kvalitet.

 

Om man blir kontaktad via telefon eller e-post så svarar man enligt sitt eget personliga tycke. Den som väljer att inte delta hamnar anonymt i statistiken som "vägrare". Undersökningsföretaget ringer inte ytterligare någon person bara för att någon eventuellt avstår.


- Vi gör den här typen av undersökningar vartannat år och det ska bli spännande att se de nya resultaten, säger Einarsson. Vid senaste årens undersökningar har vi haft en positiv trend och vid nationella jämförelser har vi stått oss väl.


Även om du inte blir kontaktad i undersökningen är du alltid välkommen att när som helst ställa frågor till oss eller lämna synpunkter.


Vill du veta mera är du välkommen att höra av dig till Andreas Einarsson, marknads- och informationschef, 070-657 75 26.