Vädersäkring vid väg – var uppmärksam i trafiken

Nu vädersäkrar vi elnätet på sträckan Saltvikshöjden-Älandsbro. Vi uppmanar trafikanter att vara lite extra uppmärksamma i trafiken.

Personal arbetar på vägen

Nu har turen kommit till sträckan Saltvikshöjden-Älandsbro att få vädersäkrat elnät. Vi har startat på Saltvikshöjden för att sedan ta oss fram mot mot Älandsbro. I ett arbete som detta arbetar vår personal på och i anslutning till vägen.

- Stora delar av projektet befinner vi oss på vägen och vi uppmanar till försiktighet när man passerar förbi dessa platser där vi har pågående jobb. Vi är rädda om vår personal, säger Magnus Eriksson, Entreprenadchef på HEMAB.

Arbetet kommer att påverka trafiken på sträckan. Vi ber om särskid uppmärksamhet på Saltviksvägen och Norrstigsvägen där det kommer vara trångt att passera.

Projektet beräknas pågå under hela hösten med beräknat avslut i månadsskiftet oktober/november och schaktarbetet utförs av Härnösands Schakt & Trädgårdsanläggningar (HSTA).

Vädersäkrat 2020

Vi har under lång tid konsekvent moderniserat Härnösands elnät genom att byta ut gamla friledningar mot isolerade jord- eller hängkabel. Det gör vi för att förbättra leveranssäkerheten och minimera risken för elavbrott. Målet är att vårt högspänningsnät ska vara vädersäkrat till 2020.

De markerade sträckningarna visar var vi kommer att arbeta med vädersäkring på och i anslutning till vägen. Klicka på kartan för att få upp den som pdf