UV-ljus dödar bakterier och ger bättre vatten

Varje dygn pumpas 7 000-8000 kubikmeter vatten ut från Vattenverket på Tallvägen. Kvaliteten på vattnet har blivit mycket bättre sedan två UV-aggregat installerades för några år sedan.
— UV-ljuset dödar alla bakterier, så den olyckliga spridningen av bakterier som skett på andra orter skulle aldrig kunna hända här på samma sätt, säger Vattenverkets driftchef Åke Gavelin.

Det var 2006 som UV-aggregaten installerades. I varje behållare sitter tolv rör som belyser det passerande vattnet med ultraviolett ljus.
— Det fungerar som ett riktigt starkt solarium, säger Åke Gavelin. UV-ljuset förstör bakteriernas DNA-kedjor så att
de dör eller inte längre kan föröka sig. Den parasit (Chryptosporidium) som har härjat nyligen på andra orter hade inte klarat sig levande genom HEMABs system. En annan sak som skiljer sig från Härnösand och vissa andra ställen är att i Härnösand tas vattnet från Bondsjön medan avloppsvattnet går ut i Södra Sundet, det vill säga olika vattendrag. Så är det inte överallt.

Så här ser ett av UV-ljus aggregaten ut som finns installerade i Vattenverket på Tallvägen i Härnösand.

Nu har Härnösand aldrig råkat ut för den typ av parasiter som ställt till det på andra ställen. Men det finns ju andra, mer vanliga bakterier i vattnet och de försvinner alltså efter UV-behandlingen.
— Den stora vinsten är att vi tack vare UV-ljuset kunnat minska mängden klor i vattnet till hälften. Och därmed fått ett mycket godare vatten.

Härnösandsvattnet har annars ett långlivat rykte om sig att smaka dåligt, men det tycker Åke Gavelin är oförtjänt nu för tiden.
— Det är så klart en fråga om tycke och smak, men tekniskt sett har vi ett väldigt bra vatten. Däremot är det svårt att vinna några tävlingar med sjövatten. Sundsvall och Timrå, som brukar placera sig bra i tävlingar, har helt andra naturliga förutsättningar. De kan ta strömmande älvvatten, som dessutom filtreras naturligt genom grusåsar.

Sjövatten varierar mycket i temperatur och i slutet av sommaren och början av hösten, när vattnet är som varmast, förstärks både lukt och smak.
— Men det slår inte alls igenom på samma sätt nu när vi har UV-aggregaten.

Åke Gavelin har jobbat på Vattenverket i 23 år, varav de fyra senaste som driftchef. Han är inte ensam veteran på stället.
— Nej, personalomsättningen är låg. Vi trivs väldigt bra här, både med arbetsplatsen och med HEMAB som arbetsgivare.

Bild från insidan av Vattenverket.