Utställning om återbruk och återvinning på Technichus

Personal vid Härnösands Kretsloppspark och Arbetslivsförvaltningens verksamhet Etappen kontaktade Technichus med frågan om de ville ställa ut två lådbilar som tillverkats med återbrukat material. Det blev startskottet för den nyligen invigda utställningen om återvinning och återbruk.

Utställningen är i till största delen producerad av återbrukat material, den ideala hanteringen för ett hållbart samhälle.

Att använda återbrukat material känns givet och ger ett starkt signalvärde om hur mycket användbara saker det finns i det som betraktas som "uttjänt" men som aldrig behöver bli ett avfall, säger Cathrine Edholm, Återvinningsingenjör på HEMAB. Avfall är en resurs helt enkelt och vi behöver lära ut konsten att återbruka. Denna utställning syftar till det.

Att återvinna är viktigt men det går ändå åt energi och resurser i processen att förädla insamlat material till nya produkter genom återvinning. När man återbrukar uppstår direkt en nytta genom användning av de gamla produkterna helt utan någon belastning av klimatet.

Byggt på plats av ett gammalt löpband

I utställningen finns visningsmontrar av tvättmaskinsglas, lastpallar för att montera skärmar och en hel modul där besökarna kan lära sig principen bakom återvinning av blandat material – byggt på plats av ett löpband, dammsugare och m agneter av klurig och kreativ personal.

Markus Claesson, VD på Technichus är nöjd med utställningen.

Det har varit mycket jobb med få allt färdigt det har varit ett roligt projekt som bara blivit mer och mer omfattande, säger Marcus. Återbruk och återvinning kan vara väldigt omfattande och komplicerat men jag känner att vi har lyckats gestalta det på ett intressant och lärorikt sätt.

Från Arbetslivsförvaltningens sida är man nöjd över att samarbetet och hur bra resultatet blev.

– Det här är det roligaste vi har gjort! Att få vara med i processen från början till slut har varit väldigt givande och det är fantastiskt att få se resultatet av allas arbete, säger Veronika Ström Uotela, Arbetsledare på Kretsloppsparken. Det har blivit många sena kvällar med att få allting färdigt. Tänka sig att allt började med två lådbilar.

Återbruk och återvinning en win-win

Sverige är ett föregångsland när det kommer till återvinning och återbruk men det finns stora förbättringar som kan göras för att spara på resurser, miljö men också plånbok.

Många har uppfattningen att återvinning och återbruk innebär en stor kostnad men i verkligheten så kräver framställandet av nya produkter stora resurser i jämförelse. För att framställa ett par jeans så krävs det bland annat 70 liter färskvatten samt en stor mängd kemikalier, genom att återbruka jeansen så undviker man den åtgången av resurser.

– Barnens förståelse för återvinning är viktig, både som samhällsbildning men också för att locka till mer lärande, säger Cathrine Edholm. Inom återbruk och återvinning finns det många spännande områden, exempelvis kemi, teknik och politik. Att hushålla med jordens resurser kommer att bli allt mer viktigt och vi hoppas att vi kan skapa en förståelse för det.

Kort fakta om verksamheterna

Etappen

Etappen är en kommunal verksamhet inom Arbetslivsförvaltningen. Etappen är till för unga vuxna som står en bit från arbetslivet och kan behöva stöd för att bygga upp arbetsförmågan med arbetsprövning och arbetsträning, samt att få stöttning i sin personliga utveckling mot arbete eller studier.

Härnösands kretsloppspark

Härnösands kretsloppspark är en återvinningscentral som Härnösand energi och miljö AB äger och ansvarar för och som bemannas av Härnösands kommuns Arbetslivsförvaltning. Det är en så kallad anpassad arbetsplats som ger möjligheten för personer som av olika anledningar står utanför arbetslivet att ha en meningsfull sysselsättning.

Technichus

Technichus grundades 1998 och ägs sedan 2013 av Härnösands kommun. Technichus är ett Science Center med målet att på ett lustfyllt sätt väcka intresset för naturvetenskap och teknik för barn, ungdomar och vuxna. På 2000 välfyllda kvadratmeter, uppdelade på två våningar, blir komplicerad vetenskap enkel och rolig.

De inblandade i projektet