Utsmyckad container vandaliserad

Sommaren 2011 presenterades en annorlunda utsmyckning på Mellanholmen i form av en container klädd med Härnösands-vyer. Nu har containern tyvärr vandaliserats genom brand.
— Det som inträffat känns riktigt tråkigt och en smula olustigt, säger Andreas Einarsson, marknads- och informationschef på HEMAB. Vi har valt att lägga några extra kronor på denna container för att den ska vara kul och vacker att betrakta med sin centrala placering. Så när någon väljer att medvetet starta en brand i containern blir man förfärad.

Syftet med den profilerade containern på Mellanholmen har varit att bidra med en annorlunda och kul utsmyckning i Härnösand. HEMAB har nu tagit bort den förstörda containern och ersatt den med en vanlig.

- Vi kommer att ta merkostnaden att profilera en ny container till platsen i fråga och hoppas verkligen att den ska lämnas i fred så att Härnösandsbor och turister kan beskåda och förundras över den, säger Einarsson. Hoppas Polisen lyckas i sitt spaningsarbete så att ytterligare förstörelse kan undvikas. När den nya containern kan vara på plats går inte att säga i nuläget.

7 augusti 2012 vandaliserades containern genom brand.

Containern där den stått på Mellanholmen tiden fram till 7 augusti.