Utsläpp av lösningsmedel till avloppet upptäckt

På grund av ett utsläpp stängdes pumpstationen på Skeppsbron av och avloppet bräddades på tisdagen under några timmar direkt ut i norra hamninloppet.
Vi har sökt utsläppet under tisdagen och tror att det kommit från en ledning som ligger i Skeppsbrons förlängning norrut mot Kustbevakningen.
 
– Vi tror att det är något lösningsmedel som släppts ut, till exempel lacknafta eller något liknande. Uppskattat mängd är några tiotal liter, säger Jan Lundgren, affärsområdeschef Vatten.
 
Utsläppet har nu upphört. Det är ingen eller svag lukt i brunnarna och just nu svårt att söka vidare. Men vi har förstärkt uppmärksamheten i reningsverk och pumpstationer om problemen skulle återkomma men gör i nuläget inga ytterligare efterforskningar. Vi har inte kunnat notera några störningar i reningsprocessen vid Kattastrand.

Miljökontoret vid Härnösands kommun och Länsstyrelsen är underrättade om det inträffade.